Nieuws Overzicht

FMS is bezorgd over verkapte werkloosheid onder jonge specialisten.

Al langere tijd maakt de FMS zich zorgen over de problemen op de arbeidsmarkt van startende medisch specialisten.

Startende medisch specialisten blijken aansluiting op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Daarnaast dreigen veel jonge specialisten het vak te verlaten vanwege een te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief. De Federatie vraagt om aandacht voor dit probleem, aangezien startende medisch specialisten hard nodig zijn om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. De FMS vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de toenemende regeldruk, controledrang, administratielast en het tekort aan personeel. Hoge werkdruk door de administratielast.

De hoge administratielast is één van de oorzaken van de hoge werkdruk.

Men maakt zich zorgen dat met de implementatie van het Integraal Zorgakkoord én de overgang naar passende zorg de regeldruk, administratielast en controledrang tijd kosten. De FMS vraagt om de intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals voorop te stellen. Hierin is een belangrijke voorwaarde om de administratielast aanzienlijk te verminderen.  Onze dienst geeft al invulling aan die ambitie van het FMS. Wij bieden een concrete oplossing voor de administratielast; de Scribes. Scribes nemen de administratie bij zorgverleners uithanden, zodat zij meer tijd en aandacht hebben voor de zorg en de patiënt. Scribes zorgen voor rust, tijd en een altijd up-to-date administratie.

Het hele artikel lees je hier:

FMS is bezorgd over verkapte werkloosheid onder jonge specialisten - Skipr

Meer nieuws