Onze Achtergrond

Het Scribe Collectief is opgezet door en voor mensen uit de zorg.
Onze droom? Blije zorgverleners en patiënten door het uit handen nemen van administratie.
Er wordt veel gesproken over de administratielast in de zorg. En dat is ook logisch, want een groot deel van de tijd van een specialist gaat op aan administratie. Wij vinden dat eigenlijk best gek én is geen verbetering van de zorg. Wij willen daar verandering in brengen door het inzetten van Scribes.

In de VS werd er voor het eerst op grote schaal gewerkt met Scribes. In de VS zijn op dit moment ruim 100.000 Scribes actief. In Nederland hebben wij binnen de GGZ en ziekenhuizen nu ruim 75 Scribes die elke dag zorgverleners ondersteunen met de administratie. Om de kennis die er is te delen en om zoveel mogelijk zorgverleners te helpen met een Scribe, hebben wij Het Scribe Collectief opgericht.

De oprichters van Het Scribe Collectief (Wessel Fuijkschot en Ruben Buitenhuis) hebben beide in de zorg gewerkt. Zij weten hoe zwaar de administratielast is en zijn vastbesloten om iets te doen aan deze uitdaging.
''De Scribes zijn de zorgverleners van de toekomst. Door het werken als Scribe kunnen zij al veel ervaring opdoen én worden de huidige zorgverleners ontzorgt.
Een win-win situatie.''

- Ruben Buitenhuis
Wij zagen in de praktijk hoe zwaar de last van administratie kan zijn. Met de komst van het EPD is de digitale registratie van patiënt gegevens gerealiseerd. De mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens, kwaliteitsregistratie en lerende systemen zijn eindeloos. 

Voorlopig, leidt het EPD echter tot toename van tijd die gespendeerd wordt aan registratie en ervaren veel zorgverleners een grote werkdruk. De Scribe is hiervoor in toenemende mate een oplossing. Een Scribe is een bevlogen student die de administratie doet. Hierdoor heeft de zorgverlener meer aandacht voor de patiënt en neemt het plezier toe. De student leert over de klinische praktijk en de patiënt krijgt de aandacht die hij of zij verdient.

Als bijkomend voordeel neemt de kwaliteit van de administratie toe, zodanig dat deze geschikt is voor grootschalig gebruik. Met de Scribe maken we de belofte van het EPD waar.
“Heerlijk om te werken aan deze hardnekkig uitdaging van de zorg''
Wessel Fuijkschot, MD, PhD, Mede-oprichter

“Heerlijk om te werken aan deze hardnekkig uitdaging van de zorg''
Wessel Fuijkschot, MD, PhD, Mede-oprichter

Wij dragen op twee manieren bij

Inzetten van Scribes bij zorgorganisaties

Indien een afdeling of instelling de keuze heeft gemaakt om met Scribes te werken, staan ze voor de keuze: Zelf Scribes werven, een poule opbouwen, opleiden, aansturen en op de juiste manier verlonen óf dit uit besteden aan een partij die hier gespecialiseerd in is. Wij hebben in Nederland de meeste ervaring met deze dienst. We pakken graag deze rol.

Kennis verzamelen en delen

Wij geven het Nederlands Scribe Handboek uit, doen wetenschappelijk onderzoek en organiseren congressen. Bovendien helpen we organisaties die overwegen te starten met Scribes. We delen kennis over privacy issues, EPD-rechten, het opbouwen van een poule, de business case en de introductie van Scribes in de bestaande werkprocessen. Zo dragen we bij aan een brede implementatie van het concept in Nederland.
Aan de slag met
Het Scribe Collectief?
Neem contact op